Hopp til innholdet

Kundeklage

Hvordan gå frem for å klage til Aprila Bank?
Vi i Aprila setter pris på din tilbakemelding og ønsker å høre fra deg. Hvis du som kunde er misfornøyd med en tjeneste utført av oss så ber vi deg i første omgang ta kontakt med kundeservice og vi vil gjøre vårt beste for å rette opp i problemet.

Ta meg til Hjelpesenteret.

Dersom du etter samtale med oss ikke er tilfreds og ønsker å fremme en skriftlig klage, kan den sendes til klage@aprila.no eller via post til:

Aprila Bank ASA
Klageansvarlig
Kirkegata 5
0153 Oslo

Vi ber deg beskrive grunnlaget for klagen så konkret som mulig og fremlegge relevant dokumentasjon, så vi kan behandle saken på best mulig måte.

Dette kan du forvente fra vår klageservice:

  • Vi skal bekrefte mottak av din klage og angi forventet behandlingstid
  • Vi skal hente inn tilstrekkelig informasjon for å gjøre en grundig og helhetlig vurdering av din klage
  • Vi vil undersøke eventuelle interessekonflikter og etterstrebe å unngå eller begrense deres tap/skade
  • Alle klager besvares skriftlig og avgjørelser vil bli begrunnet